pauli_kruhse
Welcome to
Pauli Kruhse's homepage
  
The Winter War, 1939-1940
Soviet airmen fighting against
Finnish airplanes. The Finnish planes
are marked with sleeve badges of the civil
defence organization Schutzkorps instead
of the swastikas, the actual insignia of
the Finnish Air Force since 1918. This
apparently was to avoid them to be
confused with the symbols of Germany
who was at that time a contractual partner
with the Soviets. Cover of the book:
"Heroes of the Finnish campaign". Publishing
House of Krasnaya Zvezda, Moscow, 1940. Drawing by Dolgorukov.

Archive:
Eduskunnahoone
(in Estonian)
Herman Liikanen
garibaldino finlandese
A small excursion
to the Finnish language


Local and personal:
Photos and notes about Lauttasaari - the urban area I live in. Sveaborg and the Crimean War. Also an overview to the local history: The Unknown Soldier, optical telegraphy, the fortifications of 1914-17 and air raids on Helsinki in 1944.

A brief vita.

Tekijänoikeus. Upphovsrätt. Copyright.

Feel free to send your
comment or suggestion.

Pages started in Autumn 1994.

History of Finland:

A selection of events and documents

- Pope in 1249, Finland a fayre Countrye 1561, full text of the treaty between Russia and Sweden delineating their border in Finland in 1595, Maupertuis in Lapland 1736, the Tilsit Treaty of 1807 between Alexander I of Russia and Napoleon, the solemn declaration of Russian emperor Alexander to the inhabitants of Finland in 1809, the text of the Peace Treaty of Fredrikshamn between Russia and Sweden 1809, border convention between Russia and Sweden/Norway 1826, Sveaborg and the Crimean War 1854-55, maps of 1855 and later, an illustrated tour in Helsinki of 1896 with 34 photos (recent ones for comparison, too), the address of 1,050 prominent European personalities to the Czar in 1899

- nice pictures of early 20th century Finland, a state of war declared in Finland 1914, Russia's declaration of war between Germany, Austria-Hungary, Turkey, Bulgaria is officially published in Finland, too, in 1914, Nicholas II and his abdication
- The events of 1917-1920: Stalin's speech to Finnish Social-Democrats, Helsinki, Nov. 1917, Declaration of Independence, Dec. 1917, Lenin, Stalin, Trotsky et al. recognize Finland's independence 1917, Lenin and entourage crossing the border between Sweden and Finland on March 4(15), 1917; civil war and its aftermath, German involvement, German King for Finland, the concept for Finland and a Greater Finland by ex-pat Communists in Petrograd 1919
- treaty with the U.S., non-aggression pact of 1932 with the Soviet Union
- Finland defined of being in the sphere of interest of the Soviet Union in Soviet-German Pact of Aug. 1939; Molotov accuses Finland of shelling Soviet territory on Nov. 26, 1939, in Mainila, "Pravda" on the same day: "Clown as the prime Minister of Finland", The Winter War, Soviet expulsion from the League of Nations, Hitler, von Ribbentrop and Kuusinen congratulate Stalin in Pravda on Dec. 21, 1939, the Soviet propaganda told the Red Army soldiers that they are fighting for the liberation of the working class in Finland, this was reflected in their poems of 1940, Communist ex-pat O.V. Kuusinen praises the Red Army for attack on Finland, Molotov's reports etc. in the Supreme Soviet before and after the Winter War, Finland gets some material support, and a lot of moral support but no troops from Western democracies. Germany as an ally of the Soviet Union categorically refuses any help. After the war in which Finland lost 12 % of its territory, Finland seeks again support against the heavy Russian pressure
- the later long-time President Urho Kekkonen's speech in the Parliament, March 15, 1940, the strain in the Soviet-German cooperation 1939-1940 and the position of Finland in it, Hitler's directive on the Operation Barbarossa, a war time song of 1942 (mp3) etc. Maps, pictures, sounds, video clip... (Originals in many languages)

Finland in the Soviet foreign policy of 1939-1940. Diplomatic and other documents in English and Russian. With document résumés.

German documents (transl.) | Deutsche Dokumente | Swedish (transl.) | Svenska | British diplomatic documents | U.S. foreign relation documents


Suomen historian dokumentteja

- Paavin kirje 1249, jouluevankeliumi (Agricola) 1548, Täyssinän rauha 1595, rutto 1710, Uudenkaupungin rauha 1721, de Maupertuis'n retkikunta 1736, Sotaväen rikoslaki 1798 suomeksi, Haminan rauhansopimus 1809, Suomen Pankki 1811, valtiokalenterit 1812 ja 1840, Venäjän keisarikunnan tilastollinen yhteenveto (ruotsiksi) 1838, Kalmbergin karttoja v:lta 1855, valtiopäivät 1863-64, Runebergin yksityiskirjasto, Helsingin kuva-albumi 1896, Suomenmaan kartta 1898 - valtakunnan tasosta maatilatasoon: hakemistokuvauksia ja viitaus tarkkaan karttaan, Euroopan kultturihenkilöiden adressi 1899, kaupunkien kartat 1902, venäläiset sotilaskartat Helsingistä 1902..11, naisasialiitto Unioonin keskustelukokous naisten äänioikeudesta 1904, Suomen Ammattijärjestön perustamiskokouksen pöytäkirja 1907, Alexander Federleyn kuvia Suomesta, Suomen lainsäädäntö syrjäytetään, Suomi julistetaan sotatilaan 1914, Venäjän sodanjulistukset Saksalle, Itävalta-Unkarille, Turkille ja Bulgarialle 1914

- valtalaki 25.7.1917, Stalin Suomessa 1917, itsenäisyysjulistus, kansankomissaarien neuvoston tunnustus 1917, Lenin Smolnassa (filmistä "Luottamus"), Helsingin yliopiston ohjelma 1917-18, saksalaisten kuva-aineistoa 1918, vetoomuksia kuningasvallan ja tasavallan puolesta keväällä 1918, vuoden 1918 asetuskokoelma, SKP:n perustaminen Moskovassa 1918, Neuvostoliitossa oleskelevien kommunistien näkemys neuvostolaisesta Suomesta ja Suur-Suomesta 31.8.1919 Pietarissa, Tarton rauhansopimusneuvottelut venäläisiä kannanottoja 1920: "Rauhanneuvottelut Punaisen Venäjän ja Valkoisen Suomen välillä näyttävät näinä päivinä päättyvän suotuisaan tulokseen"; Kannaksen venäläishuvilat 1922, Kominternin moitteet, Lapuan liike, Ståhlbergin kyyditys 1930, Mäntsälän kapina 1932, hyökkäämättömyyssopimus 1932, neuvostokirjoittaja Boris Spekken näkemys Suomesta 1933
- salainen lisäpöytäkirja 1939, Olympiankisojen valmistelut 1939, opetusta "sianpäille", Pravda: "Ilveilijä pääministerinä", Talvisota, Pravda kommentoi Neuvostoliiton erottamista Kansainliitosta, Rooseveltin puhe (videoklippi) 10.2.1940, Hitlerin, Ribbentropin ja Kuusisen onnittelut Stalinille 21.12.1939, Tiltu äänessä, neuvostorintamalehtiä suomalaisille, Molotovin puheita radiossa ja Korkeimmassa neuvostossa 1939-1940, Rooseveltin puhe 10.2.1940, Urho Kekkosen puhe eduskunnan suljetussa istunnossa 15.3.1940, Ruotsin hallituksen ulkopolitiikka talvisodassa, Mannerheimin päiväkäsky, Viipuri, Hanko ja Porkkala, "Äänisen aallot" ... (originaalitekstit ja käännökset)

Suomi suurvaltapolitiikassa 1939-1940: Saksan dokumentteja (käännös) | Ruotsin dokumentteja (käännös) | U.S. foreign relation documents

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940. Neuvostoliiton ulkoasiain kansankomissariaatin ja muuta dokumenttiaineistoa. Tiivistelmät dokumenttien sisällöstä. Kuusisen hallituksen rintamalehden "Kansan Valta"-numeroita talvisodan ajalta (pdf, 35 MB).

Urkunder ur Finlands historia

Sidor på svenska: - Birger Magnussons skyddsbrev 1316, Freden i Teusina 1595, Åbo Akademis (senare Helsingfors Universitet) fundationsbrev 1640, Fredsfördraget i Nystad 1721, ekonomiska förhållanden i Åbo stad 1749, Sveriges Rikes Regerings-Form 1772, Finlands Bank 1811, Topografisk Öfversigt öfver Finland 1827, statskalendern för år 1812 och 1840, kartor 1855, protokoll vid öppnandet av års 1863 lantdag, Runebergs privatbibliotek, Helsingfors album 1896 med 34 utsikter från Helsingfors, adress av över tusen namnkunniga europeiska kulturpersonligheter (bl.a. Emile Zola, Anatole France, Florence Nightingale, ..) som stöd för Finlands autonomi 1899, städernas kartor 1902, de högst taxerade i Helsingfors 1916, händelserna i mars 1917, självständighetsförklaring och erkännande av Finlands självständighet 1917, fördrag om nonaggression mellan Finland och de Sovjetiska Rådsrepublikernas Förbund 1932, Sveriges utrikespolitik under vinterkriget, Hangö och Porkala marinbasområden ...

Finland i stormaktspolitiken 1939-1940: German documents (engelsk övers.) | Deutsche Dokumente | Svenska | U.S. foreign relation documents